Obchodná činnosť

Obchodom s drevnou hmotou všetkých druhov:

  • vláknina (hlavne: buk, hrab, jaseň, javor, dub, topoľ, breza, smrek, borovica, smrekovec)
  • guľatina ( III.A,B,C: smrek, buk, javor, jaseň, dub)
  • guľatina zvláštna akosť (buk, javor)

Drevnú hmotu nakupujeme na odvoznom mieste, nakládku, dopravu zabezpečujeme vlastnými odvoznými súpravami. Cena drevnej hmoty je dohodnutá väčšinou na jeden štvrťrok dopredu. Platbu za tovar prevádzame väčšinou pri odbere, prípadne vopred. Korektné a rýchle jednanie je samozrejmosťou.

Získané certifikáty

ISO 9001 je medzinárodná norma, ktorá bola v SR schválená Slovenským normalizačným inštitútom s označením STN EN ISO 9001:2001. Táto norma poskytuje organizáciám súbor doporučení a minimálnych požiadavkách pre implementáciu (zavedenie) efektívneho systému manažérstva kvality – ISO 9001. Obsahuje teda súbor pravidiel, ktorých dodržiavanie organizáciám prináša zlepšenie v mnohých smeroch.