Ťažba dreva

Ťažba dreva je vykonávaná zamestnancami, živnostníkmi, alebo dodávateľmi. Drevo je manipulované priamo v lese a dopravované priamo ku odberateľom. Ťažbu vykonávame strojmi typu LKT, UKT, lanovkami Larix3T, Syncrofalke ako aj najmodernejšou harvestorovou technológiou.

Získané certifikáty

ISO 9001 je medzinárodná norma, ktorá bola v SR schválená Slovenským normalizačným inštitútom s označením STN EN ISO 9001:2001. Táto norma poskytuje organizáciám súbor doporučení a minimálnych požiadavkách pre implementáciu (zavedenie) efektívneho systému manažérstva kvality – ISO 9001. Obsahuje teda súbor pravidiel, ktorých dodržiavanie organizáciám prináša zlepšenie v mnohých smeroch.