Kontakt

Di Mihálik s.r.o.
Nová Bystrica 677
023 05 Čadca
Kancelária:  Jesenského 11, 010 01 Žilina
tel.: 041/700 21 83
fax.: 041/700 21 85

mobil : 0903231753
e-mail: dimihalik@dimihalik.sk

Získané certifikáty

ISO 9001 je medzinárodná norma, ktorá bola v SR schválená Slovenským normalizačným inštitútom s označením STN EN ISO 9001:2001. Táto norma poskytuje organizáciám súbor doporučení a minimálnych požiadavkách pre implementáciu (zavedenie) efektívneho systému manažérstva kvality – ISO 9001. Obsahuje teda súbor pravidiel, ktorých dodržiavanie organizáciám prináša zlepšenie v mnohých smeroch.