Nasza spolka

Drewno okragle tartaczane:

Buk: III.A,B   -       60 €               Buk: II.tr  -       80 €

Dub  III.C    -       60 €               

                                     Dub III.B    -       80 

                                

 

Nabyte certyfikaty

ISO 9001 je medzinárodná norma, ktorá bola v SR schválená Slovenským normalizačným inštitútom s označením STN EN ISO 9001:2001. Táto norma poskytuje organizáciám súbor doporučení a minimálnych požiadavkách pre implementáciu (zavedenie) efektívneho systému manažérstva kvality – ISO 9001. Obsahuje teda súbor pravidiel, ktorých dodržiavanie organizáciám prináša zlepšenie v mnohých smeroch.