Transport

Od začiatku svojej činnosti prešla firma viacerými etapami rozvoja vozového parku s jeho postupnou modernizáciou. Všetky naše vozidlá sú na vysokej kvalitatívnej úrovni.Vozidlá sú obsadené spoľahlivými pracovníkmi splňujúcimi všetky požadované kritéria. Do nášho vozového parku patria nasledujúce vozidlá a stroje:

Odvozné súpravy:

  • Man TGA
  • Mercedes Axor
  • Volvo FH,FM s hydraulickými rukami typu Loglift 165,135 ZT

 

Nabyte certyfikaty

ISO 9001 je medzinárodná norma, ktorá bola v SR schválená Slovenským normalizačným inštitútom s označením STN EN ISO 9001:2001. Táto norma poskytuje organizáciám súbor doporučení a minimálnych požiadavkách pre implementáciu (zavedenie) efektívneho systému manažérstva kvality – ISO 9001. Obsahuje teda súbor pravidiel, ktorých dodržiavanie organizáciám prináša zlepšenie v mnohých smeroch.